O společnosti

Hlavní předměty podnikání (CZ-NACE)

Kód CZ NACE Název CZ NACE
43210 Elektrické instalace
46900 Nespecializovaný velkoobchod, Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
721000 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
38.32 Podpora materiálového využití odpadů a jejich úprava

 

Stručná charakteristika

Společnost EKAZ Praha a.s. byla založena 22. dubna 1996 zápisem do Obchodního rejstříku.

EKAZ Praha a.s. je původně stavební, elektro-montážní a obchodní společnost, která v době krize ve stavebnictví přechází na nové technologie. Před cca 3 lety se společnost začala zabývat možností diverzifikace činnosti, a to jednak zpracováním pneumatik s ukončenou životností ozónovou metodou a jednak následným využitím takto získané druhotné suroviny, přičemž právě rozvoj využití je předmětem řešení tohoto projektu. Společnost jako taková prováděla vlastní výzkum a vývoj celé technologie. Díky spojení s autory původního českého patentu a majiteli průmyslového užitného pány Říhou a Mixtajem, vyrobila společnost linku na zpracování pneumatik osobních vozidel s ukončenou životností. Tím byly vytvořeny základní podmínky pro zahájení činností jednak k vývoji a rozvoji využití granulátu jako vstupní druhotné suroviny pro výrobu povrchů pokládaných pro různá využití, jako jsou chodníky, odstavné plochy, cyklostezky, sportovní povrchy, kde se s úspěchem využije unikátní technologie pro barvení granulátu v širokém spektru barev, což pozitivně ovlivňuje poptávku po tomto produktu, tak i zároveň technologii na výrobu unikátních stavebnin – hlukově a tepelně izolačních stavební panelů a obkladů, na trhu nyní chybějících.

V obou případech se jedná o bezkonkurenční produkty jak materiálově, tak cenově.

Vlastnická struktura:
EKAZ Praha je akciová společnost vlastněná domácími akcionáři.