Spolupráce

Spolupracující firmy na realizovaných a připravovaných projektech

 • ILD s.r.o. – konstrukční a projektová činnost, dodavatel strojní části linky PERPETIS
 • TALPA s.r.o. – kompletní dodávky HW a SW vybavení, systémy řízení, regulace
 • INPOS-FIRE-SERVICE – návrh, výroba zhášecího systému
 • TechniFog s.r.o. – přídavná zařízení
 • RATAJ a.s. – dopravníky
 • Šmeral Brno a.s. – konstrukce, projekce
 • Komerční slévárna šedé a tvárné litiny Přepepře – odlitky
 • MONO Novotný s.r.o. – odlitky, obrobky
 • CAVD s.r.o. – rámcová smlouva o budoucí spolupráci (společné vývojové práce, meetingy, prezentace atd.)
 • Udržitelné technologie z. s. (Sustainable technology c.a.) – vzájemná součinnost při ověřování, měření a výpočtech vyvíjené linky
 • HERKULES spol. s r.o. – vzájemná součinnost při ověřování, měření a výpočtech vyvíjené linky
 • EKOHYDROGEO Žitný s.r.o. – zajištění spolupráce v oblasti ekologie a nakládání s ostatními a nebezpečnými odpady
 • Vědeckotechnický park VŠCHT v Kralupech nad Vltavou – rozbory granulátu
 • VŠCHT Praha – návrhy zhodnocení, využitelnosti granulátu
 • ČVUT – FS Praha – hodnocení, návrhy, řešení certifikace – stavební prvky
 • ČVUT – FEL Praha – spolupráce na optimalizaci provozu generátoru ozonu
 • Polykam s.r.o. – řešení využití a realizace granulátu ve stavebnictví, dodávky inovativních stavebních prvků